OKRA  LISSEWEGE-ZWANKENDAMME

Startpagina

Bestuur

Activiteiten

Foto's Verenigingen

 

                OKRA Lissewege/Zwankendamme is een vereniging die

              van alle markten thuis is en een veelzijdig én veelkleurig

              activiteitenaanbod heeft:

                                       

                                       uitstappen,

                           info-namiddagen,

                             reizen,

                                ontspanningsnamiddagen,

                            ..............

 

   OKRA Lissewege/Zwankendamme:

 

verrassend veelzijdig!

 

Doelstellingen en missie
OKRA behartigt uw belangen !

OKRA neemt en/of neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.

OKRA biedt u toegang tot sociale en culturele activiteiten !

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven door het zelf aanbieden van activiteiten of het toegankelijker maken ervan.

OKRA : van, voor, en door gepensioneerden !

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf.

OKRA laat zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.

Bij OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen, zijn achttien regio’s aangesloten, die op hun beurt ruim 1220 trefpunten verenigen met liefst 200 000 leden.